Vi repeterar varje Onsdag kl 18.00 på Folkets hus, tredje våningen.


Så här låter vi.

Konsert den 10 Maj 2017 i Grønland kirke, Oslo:


SummerfuggelFolkets hus