Kören startade som en studiecirkel i ABF hösten 1978 i Ljungskile Folkhögskola och leddes av Yan Gregner fram till sommaren år 2008. Sångarna tyckte att namnet ”Badrumssångarna” var ett bra namn, men fick sedermera namnet ”Trutarna”

Det första framträdandet publicerades i tidningen Bohuslänningen. Efter en tid kom ett brev som klargjorde att detta namn redan tillhörde en sånggrupp i Gustavsberg. Kören bytte då namn till ABFA.
Sånggruppen ABFA bestod av ett dussintal medlemmar. De eventuellt bristande musikaliska färdigheterna täcktes upp av ”kördramatik” d.v.s. man gestaltade scenografiskt de texter man sjöng som t.ex. ”Arbetssång vid pålslagning”(en rad personer drog i en lina som skulle slå ned pålen, det skedde i takt med sången och gav rytm i arbetet)
1981 deltog ABFA i Svenska Arbetssångareförbundets sångarstämma i Karlstad.
Repertoaren var: Sigurdskväde (kördans), Arbetssång vid pålslagning, Gubbe Nosch, Vem kan segla förutan vind, Gut Shabes Aich (kördans), Sången (Yan Gregner), Banuwa (Afrikansk folksång), Farväl min vän (kanon från Åland).

Utdrag från presskritik:
”Hade det - malplacerat och osolidariskt – varit frågan om en sångartävling så skulle de inemot 20 framträdanden som jag kom att få avnjuta, alla ha förbleknat inför den lilla sånggruppen under ledning av Yan Gregner. Hur mycket av angelägen sång som kan samlas i ett civilklätt och till synes anspråkslöst scenframträdande, är nästan otroligt”.

Gruppen utvecklades successivt och den 1:a juni 1983 bytte man till sitt nuvarande namn Kaprifolkören.
Kören framträdde vid många tillfällen inom kommunen, på både vårdhem, valborgsmässofirande och julkonserter. Allsångskonserter ingick också i verksamheten.
1986 gjordes en körresa till Käringön, där man bl.a. konserterade framför ”Cap Caprifol”. Bland åhörarna var också Ulf Adelsson.

1990 tilldelades Yan Gregner Uddevalla kommuns kulturpris, vilket givetvis var en PR-vinst för kören. Då Yan, vid denna tid, även var dirigent för Uddevallavarvets sångkör och Ewa Gregner dirigent för Pro-kören, så blev det ett naturligt samarbete och vissa gemensamma konserter. Kaprifolkören har också haft ett antal konserter med Uddevalla Stadsmusikkår.
1992 fick kören ett erbjudande att vara med i en filminspelning för ”Mowie Makers” som producerade en film med titeln ”Den Korsikanska biskopen”. En ungdomsfilm som skulle sändas i Tv4 med bl.a. Jan Malmsjö och Tomas von Brömsen. En hel dag ägnades åt inspelningen i Flatö kyrka på Orust där Yan svarade för det musikaliska upplägget som kören övat in.

Genom åren har kören gjort sångarresor till många platser såväl inom som utom Sveriges gränser. b.la besöktes Norge, Finland, Island, Tyskland och Schweiz.

Kören, som är medlem i SAS (Svenska Arbetssångarförbundet) har administrerat en svensk sångarstämma ”Sång-84” och en nordisk sångarstämma, ”Ton i Norden-97”, båda i Uddevalla. Den senare samlade ca 3000 deltagare från de nordiska länderna, 5 musikkårer och en kör från Kroatien och en från USA.

Kaprifolkören fick våren 2004 en förfrågan om att komma till Husqvarna och vara med i Alf Henrikssonfirandet. Under våren övade vi in ett antal av hans texter som tonsatts av bl.a. Olle Widestrand.
Uppförandet var på Alf Henrikssons 99-årsdag den 9 juli och på plats var både tonsättaren Olle Widestrand och Alf Henrikssons son Lars Weck.

På 1990 talet bildades en instrumentalgrupp bestående av medlemmar ur kören med Ricky Olsson som kapellmästare.
Under åren som gått har Ewa Gregner fungerat som andre dirigent.

Senare år
Nya körledare har axlat Yan och Eva Gregners kör. En tid hade kören Pernilla en duktig folksångsmusiker med nyckelharpa som specialitet . Därefter arbetade Björn Regner med kören. En mycket ung och entusiastisk lovande musiker.


Mellan våren 2012 till hösten 2017 leddes kören av Sven Alfredsson som är känd ledare för kören Ärtor och fläsk i Kville.

Våren 2018 var vår f d körmedlemmen Ricky Olsson dirigent för kören men till hösten samma år tackade Annika Brorsson ja till uppdraget att ta hand om oss och vi hoppas på många år till med sångglädje.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver