BOK-MED_LJUS2020 års sångarstämma i Sigtuna ställs in p g a för få anmälningar.