Medlemsinformation

Kaprifolkörens postgironummer
219145 - 0
Kaprifolkören ingår i ABF och därför har vi en avgift på 250 kr varje termin som går dit.
Dessutom har kören en egen körkassa. Avgiften här är 250 kr per termin. Det går till noter, resor för körledare och våra egna resor och fester.
I varje stämma finns en så kallad stämansvarig. Till henom går man för att delge låtar man vill sjunga eller vill fråga något som rör den egna stämman.
Dessa är:

Sopraner  vakant
AltarMonica Ytterberg
TenorVakant
BasSven Andersson

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver